حجت الاسلام داوود صالحی
برخی رایزنی‌های صورت گرفته با عراق جهت انجام فعالیت‌های اربعین

پخش صوتی